Over Huisarts en Zorg / Huisartsenpost Gorinchem e.o.

Huisarts en Zorg is een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen uit Gorinchem e.o. en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Huisartsenpost Gorinchem e.o., die acute huisartsenzorg levert in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW).
 • Zorggroep Gorinchem e.o., die zorg levert aan mensen met een chronische aandoening en vanuit de leertuin KAM in de regio werkt aan innovatie en een goede samenwerking tussen de huisartsen en het ziekenhuis
 • Een facilitaire ondersteuningsorganisatie voor huisartsen, die onder meer nascholingen voor huisartsen organiseert.

Het doel van Huisarts en Zorg is om huisartsenpraktijken in de regio Gorinchem optimaal te faciliteren bij het leveren van goede huisartsenzorg, 24/7 en met meer tijd voor de patiënt.

De organisatie

Huisartsen in de regio Gorinchem zijn verenigd in Vereniging Huisarts en Zorg. Deze vereniging wordt bestuurd door een verenigingsbestuur bestaande uit vijf huisartsen. Deze vereniging is eigenaar van Huisartsenpost Gorinchem, Zorggroep Gorinchem en de facilitaire ondersteuningsorganisatie voor huisartsen. Een directie, bestaande uit een bedrijfskundig directeur en twee medisch directeuren, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van deze organisaties.

Het bestuur van de vereniging Huisarts en Zorg wordt gevormd door:

 • dhr. D.H.A. Pons, voorzitter
 • dhr. J. Wijnmaalen, secretaris
 • dhr. J.J. Boersma, penningmeester
 • dhr. P. van Rijswijk
 • dhr. B.M. Bron

De directie bestaat uit:

 • mw. C.W. Bouman, medisch directeur Huisartsenpost/Facilitair
 • medisch directeur Zorggroep, functie vacant
 • mw. A.Th.D. Vermeulen-de Ruiter, bedrijfskundig directeur

Hagro's

De huisartsen van Huisarts en Zorg zijn aangesloten bij 5 hagro's (huisartsengroepen), die elk een voorzitter en een secretaris hebben. De hagro's van Huisarts en Zorg zijn:

 • Gorinchem: voorzitter dhr. A.J. Schulte, secretaris mw. M. Hennekens
 • Hardinxveld-Giessendam: voorzitter dhr. B. Braken, secretaris mw. S. Smits
 • Alblasserwaard Oost: voorzitter dhr. J.J. Boersma, secretaris mw. M.M.N. Kruithof
 • Land van Heusen en Altena: voorzitter dhr. M.A.M.U. Vermeulen, secretaris mw. A. van Walree
 • Leerdam: voorzitter dhr. A.J. van Meeuwen, secretaris mw. P.G.M. van Leeuwen

Over de Huisartsenpost

Patiënten kunnen bij de Huisartsenpost Gorinchem e.o. terecht voor spoedeisende medische problemen, buiten kantooruren en op feestdagen. De huisartsenpost is bedoeld voor de patiënten van de huisartsen die zijn aangesloten bij de Huisartsenpost Gorinchem e.o.

Meer informatie over Huisartsenpost Gorinchem is te vinden op www.huisartsenpostgorinchem.nl

Over de Zorggroep

Zorgprogramma’s voor het leveren van chronische zorg

Een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen die afspraken hebben gemaakt over het leveren van chronische zorg volgens een vastgesteld zorgprogramma, is een zorggroep. 

In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

Zorggroep Gorinchem e.o. heeft zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen met Diabetes, COPD en Hart- en Vaatziekten.

In samenwerking met medisch specialisten en andere zorgverleners zoals diëtisten, pedicures en podotherapeuten, coördineren de huisartsen vanuit deze zorgprogramma’s alle behandelingen en begeleiding rond een chronische ziekte.

Op deze manier krijgen mensen met een chronische ziekte optimale zorg dicht bij huis, persoonlijk en van goede kwaliteit en met het doel om complicaties bij chronische ziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Meer informatie over de zorgprogramma’s en de deelnemende huisartsenpraktijken is te vinden op www.huisartsenzorg.nu/zorggroep.

Kwaliteit als Medicijn (KAM)

In de regio Gorinchem werken Huisartsen verenigd in Huisarts en Zorg (HenZ), Rivas Zorggroep en Zorgverzekeraar VGZ sinds begin 2015 samen aan een oplossing voor de stijgende zorgkosten onder de noemer Kwaliteit als Medicijn (KAM). Het is ons gezamenlijke antwoord op de vraag hoe we de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid nu én in de toekomst in balans houden.

Met KAM zijn huisartsen, specialisten en verzekeraars gezamenlijk de uitdaging aangegaan door diverse projecten op te starten die bijdragen aan én de kwaliteit én aan het verminderen van de zorgkosten. Bijvoorbeeld door het voorkomen van onnodige en vermijdbare zorg.

Dit kan alleen door te investeren in een intensieve samenwerking tussen zorgpartijen. De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. Meer informatie over KAM is binnenkort beschikbaar.

Over Facilitair

Vanuit de Facilitaire B.V. worden verschillende ondersteuningsactiviteiten voor huisartsen(praktijken) georganiseerd. Zo beschikt HenZ over een uitgebreid aanbod van nascholingen voor zowel huisartsen als hun medewerkers. Het actuele scholingsaanbod is te vinden op: www.huisartsenzorg.nu/scholingsagenda/.