Podotherapeuten

Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Diabeteszorggroep behandeling door de podotherapeut opgenomen in de zorgketen. In 2014 is de zorg door de podotherapeut ook opgenomen in de zorgketen.

Verwijzing naar podotherapeut

Als uw huisarts of praktijkondersteuner u doorverwijst, moet hiervoor een verwijzing in het KetenInformatieSysteem (KIS) worden aangemaakt door de huisarts of praktijkondersteuner. Indien deze verwijzing niet in het KIS is aangemaakt, wordt de behandeling niet vergoed. U kunt hier zelf indien nodig om vragen.

De huisarts of praktijkondersteuner bepalen uw SIMM's classificatie. Bij een classificatie van 2 of hoger (plus aanvullende indicatie) zou er sprake kunnen zijn van een reden voor een doorverwijzing naar de podotherapeut. Uw huisarts of praktijkondersteuner zal dit met u bespreken.

De podotherapeuten met wie wij een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan zijn:

PRAKTIJKNAAM

LOCATIE

TELEFOON

website

Podotherapeutisch centrum Rondom

Gorinchem
(De Colvenier, Colvenierstraat 1 en praktijk Kalkhaven, Kalkhaven 33)

088-1180500

www.podotherapierondom.nl

Podotherapeutisch centrum Rondom

Leerdam,
Huis ter Leede (Eiland 1)

088-1180500

www.podotherapierondom.nl

Praktijk voor Podotherapie P. Damen

Gorinchem
(Vroedschapstraat 13 b/c)

06-34550677

www.podotherapiedamen.nl

Podotherapie van der Eerden

Hardinxveld-Giessendam
(Claversweer 2)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie Leerdam
(Marian Oudijk)

Leerdam
(Lingesteynplantsoen 20)

0345-549028

www.podotherapieleerdam.nl

Praktijk podotherapie
Vermeulen-Hessing

Raamsdonksveer
(Collegeweg 2 r)

0162-511161

www.podotherapie.nl/praktijken/
podotherapie vermeulen

Podotherapie van der Eerden

Sleeuwijk
(Munnikenland 25)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie van der Eerden

Werkendam; Doktershoed
(Raadhuislaan 2-21 / 2-22)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie van der Eerden

Werkendam; Goezate Kamer; 'De Kombuis'
(Raadhuislaan 4)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie van der Eerden

Woudrichem; Verzorgingshuis deLemmerskamp
(Weth. de Joodestraat 2)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie de Wit

Wijk en Aalburg
(Azaleastraat 26C)

0416-697760

www.podotherapiedewit.nl