Pedicures

Met ingang van 1 januari 2013 hebben de zorggroepen behandeling door de medisch pedicure en pedicure met aantekening Diabetische Voet opgenomen in de zorgketen DM. Per 2015 zijn de afspraken voor behandeling door de pedicure gewijzigd.

Verwijzing naar pedicure 

Als uw huisarts of praktijkondersteuner u doorverwijst, moet hiervoor een verwijzing in het KetenInformatieSysteem (KIS) worden aangemaakt door de huisarts of praktijkondersteuner. Indien deze verwijzing niet in het KIS is aangemaakt, wordt de behandeling niet vergoed. U kunt hier zelf indien nodig om vragen.

De huisarts of praktijkondersteuner bepalen uw SIMM's classificatie. Bij een classificatie van 1 of hoger (plus aanvullende indicatie) zou er sprake kunnen zijn van een reden voor een doorverwijzing naar de medisch pedicure of pedicure met aantekening Diabetische Voet. Voetverzorging valt niet binnen de ketenzorg. Om te bepalen of uw behandelingen vanuit de zorggroep voldaan kunnen worden en door wie de behandeling plaats zullen vinden, zult u eerst gescreend moeten worden door de podotherapeut. De podotherapeut beoordeelt:

  • of u in aanmerking komt voor vergoeding voor voetzorg vanuit de zorggroep;
  • zo ja, hoeveel behandelingen u vergoed krijgt;
  • of u behandeld zult worden door de podotherapeut of dat u wordt verwezen naar een pedicure met wie de podotherapeut een overeenkomst heeft afgesloten.

Hieronder treft u het overzicht aan van de podotherapeuten waarmee een overeenkomst is gesloten:

PRAKTIJKNAAM

LOCATIE

TELEFOON

website

Podotherapeutisch centrum Rondom

Gorinchem

(De Colvenier, Colvenierstraat 1)

088-1180500

www.podotherapierondom.nl

Podotherapeutisch centrum Rondom

Leerdam,

Huis ter Leede (Eiland 1)

088-1180500

www.podotherapierondom.nl

Praktijk voor Podotherapie P. Damen

Gorinchem

(Vroedschapstraat 13 b/c)

06-34550677

www.podotherapiedamen.nl

Podotherapie van der Eerden Kaatsheuvel

Hardinxveld-Giessendam

(Claversweer 2)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie Leerdam

(Marian Oudijk)

Leerdam

(Lingesteynplantsoen 20)

0345-549028

www.podotherapieleerdam.nl

Praktijk podotherapie Vermeulen-Hessing

Raamsdonksveer

(Collegeweg 2 r)

0162-511161

www.podotherapie.nl/praktijken/ podotherapie vermeulen

Podotherapie van der Eerden Kaatsheuvel

Sleeuwijk

(Munnikenland 25)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie van der Eerden Kaatsheuvel

Werkendam; Doktershoed

(Raadhuislaan 2-21 / 2-22)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie van der Eerden Kaatsheuvel

Werkendam; Goezate Kamer; 'De Kombuis'

(Raadhuislaan 4)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie van der Eerden Kaatsheuvel

Woudrichem; Verzorgingshuis deLemmerskamp

(Weth. de Joodestraat 2)

0416-530259

www.podotherapievandereerden.nl

Podotherapie de Wit

Wijk en Aalburg

(Azaleastraat 26C)

0416-697760

www.podotherapiedewit.nl

Bij deze praktijken kunt u nadere informatie opvragen voor de voetzorg in 2015. Zij kunnen u eveneens informeren over de pedicures met wie een overeenkomst is afgesloten.