Alle DM-en CVRM-patiënten ontvangen een oproepbrief van HenZ Zorggroep voor het plannen van de (half-) jaarlijkse controle. In de brief staat vermeld in welke week u gepland staat om (bloed-) onderzoek te laten uitvoeren, waarna u een afspraak kunt inplannen bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

COPD- en astma-patienten ontvangen jaarlijks een brief met het verzoek om een afspraak voor de jaarcontrole bij de huisarts te maken.

Hieronder treft u antwoorden op veelgestelde vragen:

 • Ik heb mij niet aangemeld voor deze oproepdienst. Waarom krijg ik toch een brief toegestuurd?
  Uw huisarts heeft u naar ons doorverwezen voor regelmatige oproep voor (bloed-)onderzoek. De uitslagen van (laboratorium-)onderzoek zijn belangrijk voor de huisarts om te zien of uw behandeling optimaal is en deze in overleg met u eventueel bijgesteld moet worden.

 • Ik wil naar een andere prikpost. Kan dat?
  Wanneer u op een andere prikpost wilt komen dan kunt u zich zonder afspraak laten prikken tijdens de openingstijden van de gewenste prikpost. Neemt u wel de bij de oproepbrief gevoegde formulieren mee? Kijk voor deze tijden en andere prikposten van SHL op www.shl-groep.nl/locaties en voor Rivas op https://resultlaboratorium.nl/priklocaties/. Wanneer u gewend bent om op uw huisartsenpraktijk geprikt te worden, neem dan contact op met uw huisarts.

 • Zijn er kosten aan deze oproepdienst verbonden (anders dan de laboratorium- / onderzoekskosten)?
  De laboratorium-/onderzoekskosten gaan wel eerst ten laste van het eigen risico. Per 01.01.2018 geldt dit ook voor de diabetes patiënten, dit heeft de zorgverzekeraar zo besloten. De kosten van de oproepdienst worden gedragen door de zorggroep en zijn dus niet voor uw rekening, noch gaat dit ten koste van uw eigen risico.

 • Ik wil mij afmelden voor deze dienst, kan dat?
  Dat kan via uw huisarts, omdat hij/zij u ook heeft aangemeld. Wanneer u wilt worden afgemeld voor deze dienst kunt u hem/haar vragen dit voor u te regelen. Dit heeft voor u als gevolg dat u uit de DBC wordt gehaald, wat onder andere consequenties heeft voor andere vergoedingen.

 • Komen jullie ook aan huis prikken?
  Ja, dat kan. Het verzoek daartoe kan alléén door uw huisarts of de assistente worden gedaan.

 • In mijn brief staat dat ik nuchter moet blijven voor het onderzoek, maar vanaf wanneer mag ik dan niets meer eten en drinken?
  U mag dan na 12 uur ‘s avonds niets roken, niet eten en niet drinken; alleen water is toegestaan. Als u vragen heeft over medicatie, stel deze dan aan uw huisarts.

 • Welke voorbereidingen zijn nodig voor het onderzoek?
  Dit kan per onderzoek anders zijn, daarom staan deze vermeld in de oproepbrief die u van ons ontvangt.

 • Hoe werken jullie samen met mijn huisarts?
  Uw huisarts is uw eerste contactpersoon en zal uw vragen over ziektebeelden en eventuele behandelingen beantwoorden. De oproepen die u per post ontvangt, worden verstuurd door Huisarts en Zorg, in overleg met uw huisarts. SHL-Groep of Rivas laboratorium voert een aantal onderzoeken uit in opdracht van uw huisarts en Huisarts en Zorg. De uitslagen van deze onderzoeken gaan dan ook rechtstreeks naar uw huisarts, waar u terecht kunt om deze te bespreken

 • Wat gebeurt er met uitslagen van onderzoeken die SHL-Groep of Rivas laboratorium uitvoert?
  SHL-Groep of Rivas laboratorium voert een aantal onderzoeken uit in opdracht van uw huisarts. De uitslagen van deze onderzoeken gaan dan ook rechtstreeks naar uw huisarts. Uw huisarts is uw eerste contactpersoon en zal uw vragen over ziektebeelden en eventuele behandelingen kunnen beantwoorden.

 • Welke service krijg ik voor deze dienst?
  U ontvangt van Huisarts en Zorg een informatiebrief en oproepbrief
  Toegankelijke website waarop u informatie over deze dienst kunt vinden
  Uw huisarts ontvangt van SHL-Groep / Rivas laboratorium binnen één werkdag de uitslag

 • Waarom moet ik mijn burgerservicenummer (BSN) doorgeven?
  De ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ verplicht zorgverleners het burgerservicenummer (BSN) van patiënten vast te leggen in hun administratie. Om er zeker van te zijn dat zij het juiste BSN registreren, zijn zij verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Wij verzoeken u dan ook naast uw verzekeringsbewijs een geldig identiteitsdocument mee te nemen naar de prikpost of uw afspraak voor een functieonderzoek.