Wat is een zorgprogramma?

Dat is de naam voor alle behandeling en begeleiding die wij met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in een zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

Diabetes, COPD, Hart- en vaatziekten (CVRM) en astma

Inmiddels hebben wij voor vier chronische ziekten een zorgprogramma gemaakt: diabetes, COPD, hart- en vaatziekten (CVRM) en astma. COPD is de verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. CVRM is de verzamelnaam voor hart- en vaatziekten. De deelnemende huisartsen in de zorggroepen verlenen de zorg aan hun patiënten met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en astma nu volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode. Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma's, zoals internisten, longartsen, diabetes- en longverpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten. Hiermee hopen wij mogelijke complicaties bij patiënten met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en astma te voorkomen, of in ieder geval sterk te verminderen.

Op de andere pagina’s wordt een toelichting per zorgprogramma gegeven.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt geleverd en dat u tevreden bent. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij adviseren u om een klacht eerst te bespreken met de betreffende hulpverlener. Mocht u over dat gesprek niet tevreden zijn, dan kan de klachtenopvang van de huisartspraktijk u wellicht helpen een oplossing te vinden.

Informatievoorziening

Huisarts en Zorg Zorggroep werkt samen met andere gespecialiseerde zorgverleners. De samenwerking bestaat bijvoorbeeld uit het maken van afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van uw zorg. Eén van deze afspraken is dat we uw medische gegevens goed moeten vastleggen en kunnen uitwisselen om tot een hoge kwaliteit van zorg te komen.

Voor deze vastlegging maken de aangesloten zorgverleners gebruik van een Keten Informatie Systeem (KIS). We noemen dit een Keten Informatie Systeem, omdat iedereen in onze zorgketen, inclusief u als patiënt dit systeem kan gebruiken. In het KIS staan onder andere uw medische gegevens opgeslagen, waardoor deze toegankelijk zijn voor u en voor de andere zorgverleners in de keten die u behandelen. Uiteraard hebben zij alleen toegang tot voor hen relevante gegevens.

Hieronder treft u een informatiebrief aan met een toelichting over het KIS en wie er inzage heeft in uw gegevens.
Download: Toestemming KIS

Huisarts en Zorg Zorggroep streeft er naar ook u als patiënt een actieve bijdrage te leveren aan het KIS. U kunt dan als patiënt toegang krijgen tot het KIS, bijvoorbeeld om uw elektronische diabetes dagboek bij te houden. Met dit digitaal logboek kunt u de bloedglucosewaarden en het insulinegebruik bijhouden, net als in een papieren diabetesdagboekje. Hierdoor hoeft u deze gegevens nooit meer door te geven of uw dagboekje mee te nemen naar een consult en is de zorgverlener die u bezoekt beter voorbereid op uw komst. Op dit moment is dit nog niet beschikbaar. Wij zullen u informeren zodra dit mogelijk is. 

Huisarts en Zorg Zorggroep maakt gebruik van een KIS van Vital Health. Deze is speciaal gericht op mensen met een chronische aandoening, zoals Diabetes, COPD, CVRM en voor astma.

Zorgkostenoverzicht

Heeft u wel eens een zorgkostenoverzicht ontvangen van uw zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat hier op kosten vermeld staan die u niet goed kunt verklaren. Deze overzichten helpen u in beeld te krijgen welke zorgkosten voor u zijn gedeclareerd. Het is belangrijk dat u weet waar u uw zorgpremie voor betaalt, en welke kosten voor u gemaakt worden.

In de bijlage treft u een toelichting aan van de begrippen die op uw overzicht vermeld kunnen zijn.

Toelichting zorgkostenoverzicht

Informatie over zorg in het buitenland voor DM patienten

Hieronder treft u informatie aan die u kunt gebruiken als u op reis gaat naar het buitenland.

Informatie over zorg in het buitenland