CVRM

Cardiovasculair Risicomanagement

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en in de westerse wereld. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het opsporen en behandelen van risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. U moet hierbij niet alleen denken aan het behandelen van hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar ook aan het geven van adviezen over gezonde voedingen en voldoende bewegen. Hiermee kan het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd worden.
De belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn:

 • Roken
 • Hoge bloeddruk
 • Verhoogde bloedsuiker
 • Hoog cholesterolgehalte
 • Gevorderde leeftijd
 • Geslacht
 • Verminderde nierfunctie
 • Het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie
 • Ongezonde voedingsgewoonten
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Lichamelijke inactiviteit
 • Hoge Body Mass Index
 • Hoge middelomtrek
 • Psychosociale factoren/stress

Taakverdeling bij behandeling van verhoogd risico op hart- en vaatziekten

- Huisarts en praktijkondersteuner

In het CVRM zorgprogramma berekent de praktijkondersteuner aan de hand van bloeddruk, cholesterol, wel of niet roken, geslacht en leeftijd wat uw risico is op het krijgen van hart- en vaatziekten. Bij een verhoogd risico beslist u als patiënt samen met de praktijkondersteuner met welke maatregelen uw risico het best verlaagd kan worden. Als het hierbij nodig is om medicijnen te geven om de bloeddruk en/of cholesterol te verlagen overlegt de praktijkondersteuner hierover met de huisarts. Zo nodig krijgt u een afspraak op het spreekuur van de huisarts. 
Al deze afspraken samen worden vastgelegd in een individueel zorgplan. In het zorgplan staat welke doelen u als patiënt wil bereiken, welke beslissingen zijn genomen om deze doelen te bereiken, waaruit de begeleiding en de follow-up bestaan, en wie van het behandelteam de eerstverantwoordelijk zorgverlener is.

- Praktijkondersteuner

De centrale zorgverlener is meestal de praktijkondersteuner Zij is het aanspreekpunt voor de patiënt. De praktijkondersteuner let er op dat het zorgplan tot stand komt en nageleefd wordt. Ook is de praktijkondersteuner verantwoordelijk voor adequate verslaglegging in het zorgdossier.

- De spil van het behandelteam bent u zelf

Het veranderen van leefgewoonten vraagt veel van u. Een aantal dingen die u al jaren gewend was op een bepaalde manier te doen dient u toch te veranderen. Voor veel mensen betekent dit anders omgaan met voedingsgewoonten en zorgen voor meer lichaamsbeweging. De praktijkondersteuner is hierbij steeds uw adviseur en coach, maar de inzet van u zelf is essentieel voor het bereiken van een goed resultaat. De tijd tussen de consulten in is daarom belangrijker dan de consulten zelf. Alles is erop gericht om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het zelf werken aan uw doelen voor een gezonde leefstijl, het zogenaamde zelfmanagement.

Zelfmanagement bij het aanpakken van risicofactoren houdt in dat de U: 

 • Samen met de praktijkondersteuner een individueel zorgplan opstelt
 • Zelf verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren van het individuele zorgplan.
 • Zelf besluiten neemt
 • Zelf oplossingen voor problemen zoekt
 • Samenwerkt met hulpverleners

Andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van uw individuele zorgplan

- Fysiotherapeut

Het werken aan een goede conditie is erg belangrijk bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Tijdens de gesprekken met de praktijkondersteuner wordt uw mate van beweging in kaart gebracht. Zo nodig kan de huisarts u verwijzen naar de fysiotherapeut voor een beweegprogramma. Na een intake neemt u deel aan een individuele training en/of een groepsprogramma. Het doel is het bereiken van een betere conditie, zodat u daarna op eigen kracht verder kunt, of volwaardig lid kunt worden van een sportvereniging.

- Diëtist

Voor sommige mensen is het behalen van een gezond gewicht een probleem. In die gevallen kan de diëtist u begeleiden om uw voeding aan te passen. 

- Cardioloog/Internist

Als de behandeling onvoldoende resultaat heeft, kan de huisarts advies vragen aan de cardioloog of internist. In bepaalde situaties is een verwijzing naar de specialist nodig.

- Bloedonderzoek / ECG / 24-uurs bloeddrukmeting

Eenmaal per jaar wordt u opgeroepen voor bloedonderzoek. Zo wordt periodiek nagegaan of de behandeling effectief is. Ter aanvulling kan een ECG (hartfilmpje) of een 24-uurs bloeddrukmeting worden gedaan. Deze onderzoeken vinden plaats in de huisartspraktijk. De uitslag wordt altijd met u besproken. In sommige situaties wordt u verwezen voor onderzoek. Dat kan in het ziekenhuis of via een prikpost van het Huisartsen Laboratorium (SHL).

Privacywetgeving

Om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten, vindt ieder kwartaal een meting plaats. Hiervoor worden de geanonimiseerde patiëntgegevens van de deelnemende huisartsen opgeteld en gebruikt voor rapportage. In verband met de wet op de privacy informeren wij u hierover. Mocht u bezwaar willen maken, geef dat dan aan bij uw huisarts.

Verdere Informatie

Voor meer informatie rondom hart- en vaatziekten kunt u de volgende websites raadplegen:
www.hartstichting.nl 
www.vitalevaten.nl 
www.stivoro.nl   
www.nhg.org 
www.thuisarts.nl

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner.

Deelnemende praktijken

Huisartsencentrum de Colvenier

- mevrouw Bouman
- mevrouw Joziasse
- de heer Rosier

Colvenierstraat 1C
4205 JN GORINCHEM
(0183) 62 35 50

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartspraktijk Herwijnen

- de heer Boone

Zworrelstraat 81
4171 AH HERWIJNEN
(0418) 58 12 50

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk Bron-van den Berg

- de heer Bron
- mevrouw Bron-van den Berg

Colvenierstraat 1e
4205 JN GORINCHEM
(0183) 62 30 88

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartsenpraktijk Dalempoort

- mevrouw Kristensen

Lombardstraat 5
4201 BH GORINCHEM
(0183) 63 21 22

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM
 

Huisartspraktijk J.S. Burgers

- de heer Burgers

Ida Gerhardtpad 3-5
4207 MX GORINCHEM
(0183) 62 64 50

neemt deel aan DBC's DM en CVRM

Medisch Centrum Oost

- de heer Griep

Hoofdwal 25
4207 EA GORINCHEM
(0183) 63 63 08

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk A.J. Schulte

- de heer Schulte

Robberstraat 21
4201 AK GORINCHEM
(0183) 63 10 48

www.praktijkschulte.nl
info@praktijkschulte.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk Z.D.G. de Ruiter

- de heer De Ruiter

Ida Gerhardtpad 3-5
4207 MX GORINCHEM
(0183) 62 05 55

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk D.H.A. Pons

- de heer Pons

Colvenierstraat 1a
4205 JN GORINCHEM
(0183) 66 60 96

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartsenpraktijk Lamers

- mevrouw Lamers

Voermanstraat 82
4204 RJ GORINCHEM
(0183) 63 41 63

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Praktijk Kalkhaven

- de heer Hellings
- mevrouw Hennekens

Kalkhaven 33
4201 BA GORINCHEM
(0183) 62 83 33

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk de Estafette

- de heer Nassier

Pensionarisstraat 2A
4204 BG GORINCHEM
(0183) 63 27 69

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk van Leeuwen-Olivotto

- mevrouw Van Leeuwen-Olivotto

Roekstraat 6
4143 AA LEERDAM
(0345) 61 79 09

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

De Leerdamsche Huisartsenpraktijk

- de heer Wouters

Spoorstraat 5
4141 HA LEERDAM
(0345) 61 23 70

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk Poort van West

- de heer Wijnmaalen

Burgemeester Meesplein 5a
4142 AZ LEERDAM
(0345) 61 48 08

neemt deel aan DBC's DM, COPD,CVRM en astma
 

Huisartsenpraktijk Hurts & Oron

- de heer Hurts
- de heer Oron

Drossaardslaan 62
4143 BD LEERDAM
(0345) 63 15 15

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk 'de Linge'

- mevrouw Van Heukelum-van Bekkum
- de heer Van Meeuwen

Stadhouder Janstraat 2
4141 JM LEERDAM
(0345) 61 25 98

www.huisartsenpraktijkdelinge.praktijkinfo.nl 

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM en astma

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk 'De Wiel'

- mevrouw Noppe

Recht van ter Leede 5
4245 KB LEERBROEK
(0345) 59 92 34

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Hapomed

- de heer Van Gool

Gasthuisstraat 28
4161 CC  HEUKELUM
(0345) 61 27 80

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk J.J.C.M. van Gool

- de heer Van Gool

Gasthuisstraat 28
4161 CC HEUKELUM
(0345) 61 40 68

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk Asperen

- mevrouw MN. van Erk

Voorstraat 72
4147 CD ASPEREN
(0345) 61 26 10

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk Vuren

- mevrouw Kirpestein

Tulpenlaan 2
4214 EK VUREN
(0183) 63 48 80

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk Woudrichem

- de heer Schampers
- mevrouw V.d. Velde
- mevrouw Van Walree

Benjaminslaan 2
4285 DL WOUDRICHEM
(0183) 30 44 24

www.huisartsenwoudrichem.praktijkinfo.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVR

Bezoek site »

Huisartspraktijk Neeteson

- de heer Neeteson

Vloedanker 12A
4251 DS WERKENDAM
(0183) 50 15 75

www.neeteson.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk De Hoogstraat

- mevrouw Bennema
- de heer Coenen
- de heer Van Ede

Raadhuislaan 2-021
4251 VS WERKENDAM
(0183) 50 80 00

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartsenpraktijk Richter

- de heer Van Geffen
- de heer Van Vliet

Raadhuislaan 2-022
4251 VS WERKENDAM
(0183) 50 80 00

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartsenpraktijk Sleeuwijk

- mevrouw Hoogstraten
- de heer Houweling
- mevrouw Te Riet ook genaamd Scholten
- mevrouw Vogels

Munnikenland 23
4254 EA SLEEUWIJK
(0183) 30 24 55

www.huisartsensleeuwijk.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk de Singel

- de heer Vijgen

Singel 16e
4255 HD NIEUWENDIJK
(0183) 40 14 80

www.huisartsenpraktijkdesingel.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Bezoek site »

Huisartspraktijk Hank

- de heer Buskens

Past. Lipsplantsoen 1
4273 XX HANK
(0162) 40 23 52

http://www.hank.praQtijkplus.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk

- de heer Muilwijk
- mevrouw Zwemer

Burgstraat 19
4283 GE GIESSEN
(0183) 44 32 88
giessen-rijswijk.praktijkinfo.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk M.A.M.U. Vermeulen

- de heer Vermeulen

Vrijheidsplein 3
4271 AW DUSSEN
(0416) 39 12 50

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM
 

Huisartsenpraktijk Andel

- de heer Van Rijswijk
- mevrouw Van Rijswijk-de Wilde

Burg. v.d. Schansstraat 40
4281 LJ ANDEL
(0183) 44 14 74

www.huisartsenpraktijkandel.praktijkinfo.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma
 

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk Almkerk

- de heer Den Haan
- mevrouw Van Herwijnen-de Rooy

Voorstraat 5d
4286 AK ALMKERK
(0183) 40 90 90

www.huisartsenalmkerk.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Bezoek site »

Lokaal Centrum voor Gezondheidszorg

- de heer Braken
- de heer Bron

Stationsstraat 23
3371 AX HARDINXVELD-GIESSENDAM
(0184) 67 18 55

www.lcg-hagi.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Bezoek site »

Lokaal Centrum voor Gezondheidszorg (voorheen Nijhuis)

- mevrouw Van Nieuwenhuijze
- mevrouw Peters

Schapedrift 85
3371 JJ HARDINXVELD-GIESSENDAM
(0184) 67 18 55

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk Smits & Canoy

- mevrouw Canoy-Schoorl
- mevrouw Smits

Stationsstraat 12
3371 AX HARDINXVELD-GIESSENDAM
(0184) 61 22 68

www.smitscanoy.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk Hammers G.H. Hammers en R.J. Hammers-Cupido

- de heer Hammers
- mevrouw Hammers-Cupido

Troelstrastraat 10
3371 VK HARDINXVELD-GIESSENDAM
(0184) 61 27 75

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartsenpraktijk Kruithof

- mevrouw Kruithof

Kerkstraat 2a
4225 RG NOORDELOOS
(0183) 58 13 07

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartsenpraktijk Nieuwpoort

- de heer Mol
- de heer Wielaart

Vlietzicht 4
2965 CG NIEUWPOORT
(0184) 60 14 68

http://www.huisartsennieuwpoort.praktijkinfo.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk Meerkerk

- de heer Wilschut
- mevrouw Langhout

Watertoren 1
4231 WT MEERKERK
(0183) 35 13 00

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartsenpraktijk Hoornaar

- mevrouw Kuiper-Meijer
- mevrouw Visser-Muurling

Dorpsweg 127b
4223 NH HOORNAAR
(0183) 58 18 55

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartspraktijk P.R. Paans

- de heer Paans

Kastanjeplein 2
3381 JP GIESSENBURG
(0184) 65 12 05

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Huisartsenpraktijk B.D. Smalbraak/M. Heikoop

- mevrouw Smalbraak
- mevrouw Heikoop

Kastanjeplein 3
3381 LT GIESSENBURG
(0184) 65 25 83

www.smalbraakheikoop.praktijkinfo.nl

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Bezoek site »

Huisartsenpraktijk Arkel

- mevrouw Vermaas
- de heer De Vries

Raadhuisplein 1
4241 AA ARKEL
(0183) 56 12 19

neemt deel aan DBC's DM, COPD, CVRM en astma

Huisartsenpraktijk J.J. Boersma

- de heer Boersma

Pr. Marijkeweg 1c
4233 HJ AMEIDE
(0183) 60 12 10

http://www.gc-ameide.com

neemt deel aan DBC's DM, COPD en CVRM

Bezoek site »