Latona: Triage & Ouderen

Doelstellingen

Aan het eind van het lesprogramma weet de triagist:

  • het verband te benoemen tussen de stijgende zorgvraag en demografisch ontwikkelingen
  • de relatie te leggen tussen leeftijd en acute aandoeningen
  • de veranderingen in de vitale functies (ABCD) te verklaren die optreden bij de ouder wordende patiënt
  • de specifieke ABCD-aspecten in de beoordeling van de vitale functies toe te passen bij de oudere medemens
  • de veranderingen bij ouderen te benoemen in met name het bewegingsapparaat, het urogenitale stelsel, het cardiovasculaire stelsel en endocriene stelsel
  • de incidentie van traumaotologie bij ouderen te verklaren
  • de klachtpresentatie te analyseren op basis van klachten en symptomatologie, rekening houdend met bij de leeftijd behorende lichamelijke en geestelijke veranderingen

Het gaat hierbij steeds om zowel de medisch inhoudelijke aspecten, de communicatieve aspecten alsook het gebruik van de NTS in de HIS-omgeving van de post.


5 juni 2019
Tijd 18:30 t/m 21:30
LocatieLingezaal MC
Minimaal aantal inschrijvingen5
Maximaal aantal inschrijvingen15
Totaal aantal inschrijvingen15
DoelgroepTriagisten Huisartsenpost
Categorieën Agenda, DA's, Entiteiten, Huisartsenpost
Wachtlijst
24 juni 2019
Tijd 18:30 t/m 21:30
LocatieMaaszaal MC
Minimaal aantal inschrijvingen5
Maximaal aantal inschrijvingen15
Totaal aantal inschrijvingen15
DoelgroepTriagisten Huisartsenpost
Categorieën Agenda, DA's, Entiteiten, Huisartsenpost
Wachtlijst
Terug