Kijk mee in uw medisch dossier

Vanaf 1 juli 2020 is het voor patiënten mogelijk om zelf het eigen medisch dossier online of digitaal te bekijken. Om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met de patiënt, is het landelijke programma OPEN in het leven geroepen. De regionale coalitie tussen ZGWA en Huisarts en Zorg ondersteunt de huisartsenpraktijken concreet met de uitwerking.
Er is onder andere een patiëntenfolder gemaakt 'Kijk mee in uw medisch dossier'. Klik op de link om de folder te downloaden. 

Via de website van OPEN is de informatie ook in andere talen beschikbaar: